Garmin BlueChart g3 Vision HD VEU492S sjökort över Skärgårdshavet

Garmin BlueChart g3 Vision HD VEU492S sjökort över Skärgårdshavet
Brand: Garmin
2049 SEK
Mer Info!

Oöverträffad täckning och detaljrikedom för båtförare. BlueChart g3 Vision-sjökorten erbjuder branschledande kvalitet bl.a. när det gäller täckning, tydlighet och detaljer. På de uppdaterade sjökorten har man integrerat både Garmin- och Navionics®-innehåll. Korten har även Auto Guidance; du kan mata in djup- och höjduppgifter och få ett färdigt ruttförslag. Utöver nämnda egenskaper har BlueChart g3 Vision-sjökorten satellitbilder som ger en realistisk bild av omgivningen. Unika 3D-vyer, MarinerEye och FishEye ger mer perspektiv både ovanför och under vattenytan.Automatguiden räknar snabbt ut ett ruttförslag enligt dina angivelser av djup och fri höjd. Du ser måldjupet med en enda blick tack vare skuggning av upp till 10 djupområden. Fiskekartorna är detaljerade; du kan se bottenformerna med 30 cm:s (1 fots) noggrannhet. Med funktionen skuggning av grunda områden kan du bestämma skuggningsdjupet och undvika grunda vattenområden.Du får heltäckande information och exakta detaljer där du rör dig på sjön. BlueChart® g3 Vision-kartorna är branschledande i fråga om täckning, tydlighet och detaljrikedom.Omfattning:Omfattar detaljerade kartor över östra Bottniska viken från Kristinestad till Åbo och Björneborg samt ankomstrutten från Finska viken till Hangö och även till Ekenäs och Salo. Innehåller också detaljerade kartor över Åland. Obs. Du kan bekräfta omfattningen via Garmins tekniska stöd.Egenskaper:• De realistiska navigeringsegenskaperna visar allt från skuggade djup och kuster till djuplodning, sjömärken, hamninformation, vrak, hinder, tidvattenzoner, förbjudna områden, IALA-symboler m.m.• Smidig skärmfunktion och störningsfritt byte av zoomningsnivåer samt bättre övergång vid kartgränserna.• Säkerhetsskuggningen ger användaren möjlighet att se var vattnet är för grunt genom att bilden skuggas på alla djup som är mindre än det säkra djup användaren angivit.• Fiskekartorna hjälper vid undersökning av bottnens former och djuplodning utan att fylla skärmen med onödig information.• De noggranna satellitbilder som syns ovanpå kartan ger båtföraren en realistisk bild av land och vatten, så att föraren hela tiden är medveten om sin rutt.• De riktgivande flygfotografierna är “verkliga” bilder av hamnar, båthamnar, vattendrag, navigeringsmärken och andra målpunkter och erbjuder båtföraren ett effektivt tilläggsverktyg för navigering på främmande vatten.• Den tredimensionella MarinerEye-vyn ger ett fågelperspektiv av området bakom båten och visar kartinformationen för snabb, pålitlig och enkel justering av positionen.• Den tredimensionella FishEye-vyn ger en undervattensbild, som presenterar havs- eller sjöbottnen visuellt enligt kartinformationen.• Den automatiska guidningen söker kartinformation och föreslår den bästa rutten till målet. Innehåller tidvattenväxlingar, strömmar, båttjänster, kustvägar och målpunkter.• Kompatibel med HomePort™-programmet. Med hjälp av programmet kan du använda BlueChart-information för att praktiskt planera och organisera rutterna på dator före din resa.